Надання послуг з факторингу

ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» надає фінансові послуги факторингу.

Фінансові послуги факторингу – це сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):
— фінансування клієнтів – суб’єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
— набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників – суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
— отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

З правилами надання послуг з факторингу можна ознайомитися ТУТ