Річна звітність

За 2023 рік

Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року)

Звіт про фінансові результати в тисячах 2023 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом за 2023 рік)

Звіт про власний капітал за 2023 рік

За 2022 рік

Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом за 2022 рік)

Звіт про власний капітал за 2022 рік

За 2021 рік

Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом за 2021 рік)

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2021 року

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора

За 2020 рік

Звіт з надання впевненості незалежної аудиторської фірми за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Річна фінансова звітність ТОВ “Інтер Вей Капітал”за рік,що завершився 31 грудня 2020 року зі звітом незалежного аудитора

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом за 2020 рік)

Звіт про власний капітал за 2020 рік

За 2019 рік

Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року)

Річна фінансова звітність за 2019 рік зі звітом незалежного аудитора

За 2018 рік

Річна фінансова звітність за 2018 рік

За 2017 рік

Річна фінансова звітність за 2017 рік