Надання позик та фінансових кредитів за рахунок власних коштів

Позика може надаватись ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ», якщо це обумовлено Договором, таким чином:
— у готівковій формі;
— у безготівковій формі;
— сплати вартості товарів, робіт (послуг) згідно рахунків та заяв.

Класифікація позики за такими ознаками: за строком користування, за цільовим призначенням.

Фінансовий кредит — грошові кошти надані Товариством юридичній або фізичній особи у готівковій, безготівковій формі під процент у розмірі та на умовах передбачених кредитним договором з дотриманням вимоги повернути кошти та сплатити проценти у визначений строк.

На прийняття рішення про розмір відсоткової ставки та порядку сплати боргу за Договором фінансового кредиту впливає значення кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування фінансовим кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

З Правилами надання позик та фінансових кредитів за рахунок власних коштів можна ознайомитися ТУТ